Oglądasz wiadomości wyszukane dla zapytania: o jednorazowe odszkodowanie

Temat: świadczenia wypadkowe
Zobacz do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z 30 października 2002r.:
1.zasiłek chorobowy,
2.świadczenie rehabilitacyjne,
3.zasiłek wyrównawczy,
4.jednorazowe odszkodowanie,
5.jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego,
6.renta z tyt.niezdolności do pracy,
7.renta szkoleniowa,
8.renta rodzinna dla członków rodziny zmarłego,
9.dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej,
10.dodatek pielęgnacyjny...

Temat: Wniosek poszkodowanego
Aneczka ma rację
Pracownik, który doznał wypadku i ubiega się o wypłatę jednorazowego odszkodowania składa do pracodawcy będącego płatnikiem składek wniosek o jednorazowe odszkodowanie.
Pracodawca, po otrzymaniu tego wniosku, przekazuje wniosek o jednorazowe odszkodowanie wraz ze skompletowaną dokumentacją, terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego. Istotne jest przy tym, że wniosek o jednorazowe odszkodowanie powinien być złożony w ZUS-ie już po zakończeniu leczenia
Dalej postępowanie w przedmiocie jednorazowego odszkodowania toczy się już przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, który kieruje poszkodowanego pracownika na badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika ZUS.

odgórnego wzoru wniosku nie ma

Temat: Jednorazowe odszkodowanie

Czy przysługuje mi jednorazowe odszkodowanie?
Kiedy mogę wystąpić o takie odszkodowanie
Czy o przyznanie takiego odszkodowania występuję ja czy zakład pracy
Wniosek o jednorazowe odszkodowanie płatnik przekazuje (z kompletem dokumentów) do ZUS po zakończeniu leczenia i rehabilitacji (§ 3 powyższego rozporządzenia).
Temat: Fachowcy z ZUS
Witam serdecznie, wszystkich przemiłych forumowiczów !
Mam serdeczną prośbę, do Was i problem .W jednej z firm pracownik udający się na śniadanie , przewrócił się i doznał złamania kości skokowej u lewej stopy.Przebywał na zwolnieniu lekarskim od 28.04.05 r -2.08.05 r.
Miał wypłacane 100 % chorobowegop. W styczniu 2006 r, pracownik złożył
wniosek o jednorazowe odszkodowanie , z tytułu wypadku przy pracy.
Pismem z dnia 3.02.06 r ZUS w J. odmówił pracownikowi prawa ,do jednorazowego odszkodowania motywując tym ,że jest w zdarzeniu wypadkowym, brak przyczyny zewnętrznej wypadku. Krótki opis wypadku:
Wg. zeznania pracownika udawał się on na śniadanie do pomieszczenia socjalnego . Nagle poczuł że lewa noga, w okolicy kostki jakby straciła napięcie mieśni i stała się wiotka, a stopa się przekręciła i doszło do złamania kości i upadku poszkodowanego.ZUS w J.nawet nie poprosił go, na komisje lekarską z góry odmawiając mu prawa, do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.Podano już nam znaną definicje wypadku przy pracy, szerzej nie omawiając znaczeni przyczyny zewnętrznej.Pracodawca uznał zdarzenie za wypadek przy pracy ,sporządzając dokumentacje poiwypadkową. Moja prośba do szanownych forumowiczów ,czy ZUS miał prwo odmówić odszkodowania
i nie uznać podanej przyczyny zewnętrznej o której już wyzej pisałem.

Uprzejmie proszę o pmoc w tej sprawie.
GieniuTemat: Protokół
Witam!
ewanio i Andrzeju bardzo dziękuję za podpowiedzi.
Czyli tak (proszę o poprawienie jeżeli coś nie tak).
-Sporządzamy protokół + dokumentację wypadku, zatwierdza go pracodawca, dostarczamy poszkodowanemu i CZEKAMY aż dostarczy N-9 (przeważnie jest to zbieżne z jego powrotem do pracy i jak zaznaczył Andrzej może trwa b. długo).
-Następnie całość wysyłamy do ZUS (z wnioskiem poszkodowanego o jednorazowe odszkodowanie skierowanym do pracodawcy).
W związku z tym mam następujące pytania.
1. Co jeżeli poszkodowany nie wystąpi o jednorazowe odszkodowanie?.
2. Kiedy poszkodowany winien złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie?
- czy w chwili otrzymania zatwierdzonego protokółu z którego wynika, że jest to"wypadek przy pracy"?
- czy po dostarczeniu N-9 (jak wiadomo mogą być to terminy b. różne)?
Rozumiem, że jeżeli zespół powypadkowy stwierdzi,że nie jest to "wypadek przy pracy" to wtedy cała dokumentacja pozostaje w firmie.
PozdrawiamTemat: ???

a co jesli pracownik nie zdecyduje sie ubiegac o odszkodowanie?? czy nalezy wziasc od niego jakies zaswiadczenie ze nie bedzie sie o nieubiegal?? zeby np. po miesiacu nie powiedzial nam ze on zglaszal chec ubiegania sie o odszkodowanie ale nie bylo z naszej strony zadnego odzewu??
A po co ci takie zaświadczenie.?
Aby pracownik mógl ubiegać sie o odszkodowanie musi napisac do pracodawcy wniosek ( pismo), jesli tego nie zrobi to znaczy, że sie nie ubiega.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

§ 1. 1. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie, zwany dalej "wnioskiem", do płatnika składek składa ubezpieczony lub uprawniony członek rodziny, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
2. Wniosek zawiera następujące dane identyfikacyjne:
1) płatnika składek: numery NIP i REGON, a w przypadku gdy płatnikowi nie nadano obu tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu;
2) ubezpieczonego: numery PESEL i NIP, a w przypadku gdy ubezpieczony nie posiada tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego albo paszportu.Temat: Jednorazowe odszkodowanie
Uległem wypadkowi w prazy - ZUS uznał to za wypadek w pracy. Od orzecznika uzyskałem przedłużenie zasiłku chorobowego. Czy przysługuje mi jednorazowe odszkodowanie? Kiedy mogę wystąpić o takie odszkodowanie: po zakończenie leczenia czy w trakcie? Czy o przyznanie takiego odszkodowania występuję ja czy zakład pracy (jestem nauczycielem) ?
Pozdrawiam StachuTemat: Wypadek w stanie nietrzeźwości
Do ZUS płacimy składki: emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa.
Pijany poszkodowany w wypadku nie otrzyma świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego czyli:
jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
jednorazowe odszkodowanie dla rodziny z tytułu śmierci pracownika lub rencisty
• renta inwalidzka
• renta rodzinna
odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy
• świadczenia wyrównawcze

Świadczenie chorobowe płacone jest bo płacimy składkę chorobową.Temat: ZUS ZLA a wygaśnięcie umowy o pracę


Co wpisać w punkcie 12 SKW i jka rozwiązać sprawę odszkodowania z ZUS

A ja bym wpisała liczbę dni niezdolnosci do pracy wiadomych mi w momencie sporządzania SKW. Czyli tych, ktore widnieja na zaśw. dostarczonych pracodawcy. Nawet jesli ostatnie byly juz poza zatrudnieniem.
SKW sluzy do celow statystycznych - zeby zobrazowac skutki wypadku (w tym m.in. jak długa niezdolnosc do pracy wypadek spowodowal) i dla takich celow nie ma znaczenia, czy byl ten poszkodowany niezdolny do pracy u mojego pracodawcy czy u innego.
Moim zdaniem - istotne jest więc ILE dni byl niezdolny (dla wniosków statystycznych), w zwiazku z tym - sporządzając SKW powinnam podac liczbe dni znaną mi w tym momencie.
Ale - to jest tylko mój punkt widzenia.

Co do ZUS-u... Rozumiem, że rozpatrujemy tu sprawę jednorazowego odszkodowania, tak? Poniewaz pracodawca ma obowiazek przechowywac dokumentację (rozumiem, że zostala ona sporządzona i zatwierdzona?) - nie widzę problemu.
Przechowuję ją zgodnie z prawem i jak pracownik (były) zlozy wniosek o jednorazowe odszkodowanie + N9 postepuję jak w przypadku pracownika. Dołączam dokumentację i przesyłam do ZUS. Dopiero wtedy.Temat: Opinia lekarska
Po zakończeniu leczenia pracownik powinien zwrócić się do pracodawcy o skierowanie go na komisję lekarską ZUS w celu ustalenia uszczerbku na zdrowiu. Po jego wniosku, wystawiasz skierowanie N-9 i wręczasz go pracownikowi (poszkodowanemu) aby wypełnił zaswiadczenie N-9 lekarz który go leczył. Po skompletowaniu dokumentacji piszesz pismo w iimieniu pracodawcy do ZUS z wniosekiem o jednorazowe odszkodowanie.

Przeczytaj dokładnie nw rozporządzenie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.
(Dz. U. Nr 234 poz.1974 z dnia 28 grudnia 2002 r.)

______________

piterTemat: Wniosek poszkodowanego

poszkodowany NIE MA wnioskować do ZUS
o ustalenie % uszczerbku na zdrowiu, gdyż
to należy do PŁATNIKA SKŁADEK


Tak, pod warunkiem, że nie jest on platnikiem składek.

§ 4. 1. Ubezpieczony będący płatnikiem składek, osoby z nim współpracujące, a także uprawniony członek rodziny, o którym mowa w § 1 ust. 1, kompletują dokumentację i przekazują ją wraz z wnioskiem o jednorazowe odszkodowanie bezpośrednio do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio także w przypadku:
1) braku płatnika obowiązanego do skompletowania dokumentacji;
2) zgłaszania przez ubezpieczonego wniosku o jednorazowe odszkodowanie w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowejTemat: Czy jest jednorazowe odszkodowanie z PZU za chorobe ?
Witam serdecznie,
mam takie pytanie (może będzie mi mogli coś podpowiedzieć). Podobno można starać się,tzn osoba z niewydolnością nerek (dializująca) o jakieś jednorazowe odszkodowanie. Nie mam pewności czy dobrze zrozumiałam temat, może to dotyczy tylko osób po przeszczepie? Mąż dopiero niedawno został zakwalifikowany do przeszczepu (trwało to 7 miesięcy) Dodam jeszcze, że ciągle pracuje, może nie tak jak dawniej, ale zawsze
Całkiem możliwe, że temat nie będzie nas dotyczył, ale nie mam kogo się dopytać, ani poradzić. Dlatego pomyślałam o Was i forum...Temat: ZUS
Hej,

Mam ciekawy przypadek a może mi sie tylko tak wydaje.

W firmie gdzie prowadzę sprawy BHP kierowca miał wypadek sprawa się zakończyła, wypadek przy pracy bez rażącego niedbalstwa, lecz notatka policyjna wskazywała na sprawcę wypadku naszego kierowcę. Kierowca od samego momentu miał płacone 100 % chorobowego. Po zakończonej procedurze dokumenty trafiły do ZUS celem jednorazowego odszkodowania. Ostatnio pracownik dostał odpowiedź z ZUS iż nie może się starać o jednorazowe odszkodowanie z ZUS ponieważ był sprawcą tego wypadku. Czy w takiej sytuacji zakład Pracy w razie czego będzie musiał oddać niesłusznie wypłacaną kwotę w wysokości 100% chorobowego czy nie? Bo ja juz tu nic nie rozumiem!
Proszę o komentarze w tej sprawie i Wasze doświadczenia z ZUS!Temat: Jednorazowe odszkodowanie za wypadek w pracy
Witam wszystkich i proszę jeżeli to możliwe o podpowiedź.
Chodzi o to że moja koleżanka 02.09.2008r. upadła w pracy i złamała obojczyk. Zespół powypadkowy sporządził protokół i uznał zdarzenie za wypadek przy pracy. Po zwolnieniu dokumenty zostały wyslane do ZUS, a ZUS odmówił wypłaty jednorazowego odszkodowania stwierdzając w decyzji, że protokół zawiera bezpodstwane stwierdzenia. A chodzi o to że do protokołu dołąćzona była kserokopia wpisu w książce gabinetu zabiegowego gdzie udzielono koleżance I pomocy. I tak wg zespołu wpisu dokonano 02.09.2008r. (tj dzień wypadku ) a brzmiał on: " w dniu dzisiejszym doznała urazu barku prawego" wg ZUS wpis z dnia 02.09.2008r brzmi "w dniu wczorajszym doznała urazu barku prawego" to znaczy 01.09.2008r. (faktycznie pismo jest dość trudne w interpretacji )a to juz jest niezgodne z zapisami w protokole. Dodatkowo w decyzji napisano że w wywiadzie z I pomocy to lekarz nie wpisał że zdarzenie miało miejszce w pracy. Postanowiłyśmy napisać odwołanie, mamy juz wyjaśnienie lekarza że zapis brzmi w dniu dzisiuejszym tylo nie jesteśmy pewne czy to wystarczy i stąd nasza serdeczna prośba o jakieś wskazowki. Przepraszam za obszernego posta ale chciałam dokładnie wyjaśnić sytuację. Pozdrawiam i bardzo liczę na Państwa pomoc.Temat: Wypadek Kierowcy!

natomiast pracownik jest poinformowany, że żeby otrzymac dalsze świadczenia - jednorazowe odszkodowanie musi złożyc w ZUS-ie wniosek wraz z N9 i sam to sobie załatwia po zakończeniu leczenia

A jak to się ma do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.?Temat: Wypadek... kto, co, kiedy i jak...
ewania jeżeli pozwolisz to udzielę odpowiedzi koledze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. (Dz.U.02.234.1974)

§ 1. 1. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie, zwany dalej "wnioskiem", do płatnika składek składa ubezpieczony lub uprawniony członek rodziny, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Także masz podstawę prawną do pierwszej części odpowiedzi

Odnośnie terminu przechowywania dokumentacji powypadkowej to zapis masz w § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U.98.115.744 z poźn. zm.)Temat: Wypadek Kierowcy!

Ja sie tym juz nie przejmuję natomiast pracownik jest poinformowany, że żeby otrzymac dalsze świadczenia - jednorazowe odszkodowanie musi złożyc w ZUS-ie wniosek wraz z N9 i sam to sobie załatwia po zakończeniu leczenia. Druk wniosku dla ułatwienia dostaje ode mnie. Czasem jak przyniesie do zakładu wniosek wraz z N9 to zakład wysyła wszystko razem z tym swoim pismem przewodnim

Mariko - TU własnie jest nie tak.
To nie pracownik ma "sam sobie zalatwiac" tylko płatnik (w tym przypadku pracodawca) ma wyslac komplet dokumentow do ZUS-u. Pracownik ma tylko do rpacodawcy dostarczyc swoj wniosek o wyplate jednorazowego odszkodowania i N9 wypelnione przez lekarza po zakonczeniu lekarza.
I tak powinno byc ZAWSZE a nie tylko "czasem" jak piszesz.
I tak jak Maria napisala, gdybys przeczytala dokladnie przepis - wiedzialabys, co jest "nie tak" .Temat: Druk N-9
Dana ma rację

Dz.U.nr 234 poz.1974 z 2002.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.
1. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie, do płatnika składek składa ubezpieczony lub uprawniony członek rodziny.
2. Płatnik składek, po otrzymaniu wniosku, kompletuje dokumentację niezbędną do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.
3. Płatnik składek, po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez ubezpieczonego, przekazuje wniosek wraz ze skompletowaną dokumentacją, terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego, w celu skierowania ubezpieczonego na badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika Zakładu.
_____________

piterTemat: Poradnia specjalistyczna( psychiatra)
OdniESĘ się. Cho ć po prawdzie nie bardzo jest do czego... Nadal twierdzę, że nie ma urazu.
Nie bedzie wiec po co zajmowac sie N9.
Poza tym: Pracownik nie ma (nie musi) się o nic starać, w kwestii zwolnienia lekarskiego. Jesli wypadek bedzie uznany za WPP - ma 100 % "chorobowego", jesli nie bedzie - 80%.

Podobnie - z wystepowaniem o procentowy uszczerbek - jak to nazwałeś. Czyli - o jednorazowe odszkodowanie.
Jesli WPP zostanie "uznany" - to zwolnienie jest niejako płatne w wysokości 100% z automatu a po zakonvczonym leczeniu moze skladac wniosek o jednorazowe odszkodowanie i wtedy dołączy N9.
Ale - zrób moze najpierw ta dokumentację. Uzasadnij porzadnie uznanie (choc ja nie widzę urazu:-( i dopiero wtedy zajmuj się sprawami kasy. A nie - zaczynasz od d..y strony. No.
Temat: Jakie dokumenty do ZUS?
Kto wysyła dokumenty do ZUS - jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Pracownik miał wypadek przy pracy (ciężki ). Firma nie podpisała z nim kolejnej umowy o pracę (umowa była na okres próbny). Teraz, po zakończeniu leczenia pracownik stara się o jednorazowe odszkodowanie. Jaka jest procedura postępowania - były pracownik występuje z wnioskiem do byłego pracodawcy i pracodawca postępuje tak, jak w przypadku "czynnego" pracownika, czy były pracownik występuje z wnioskiem indywidualnie już do ZUS-u. Pani w ZUS-ie oczekuje dokumentów od byłego pracodawcy. Z kolei przepisy oczekują dokumentów od płatnika składek, a płatnik składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych to [...] i pozostaje w stosunku prawnym z ubezpieczonym. Tego stosounku prawnego z byłym pracownikiem już (według mnie) nie ma, czyli pracownik sam powinien wystąpić do ZUS. Pomóżcie bo sama już się zagubiłam.Temat: Wypadek przy pracy .....poradzcie co robic?
§ 2. Płatnik składek, po otrzymaniu wniosku, kompletuje dokumentację niezbędną do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, w szczególności:
1) protokół powypadkowy;
2) prawomocny wyrok sądu pracy;
3) kart. wypadku;
4) decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej;
5) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się ubezpieczony;
6) odpis aktu zgonu - w przypadku zgonu osoby, która uległa wypadkowi przy pracy, lub u której stwierdzono chorobę zawodową.
§ 3. Płatnik składek, po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez ubezpieczonego, przekazuje wniosek wraz ze skompletowaną dokumentacją, o której mowa w § 2, terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „Zakładem”, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego, w celu skierowania ubezpieczonego na badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika Zakładu.
§ 4. 1. Ubezpieczony będący płatnikiem składek, osoby z nim współpracujące, a także uprawniony członek rodziny, o którym mowa w § 1 ust. 1, kompletują dokumentację i przekazują ją wraz z wnioskiem o jednorazowe odszkodowanie bezpośrednio do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio także w przypadku:
1) braku płatnika obowiązanego do skompletowania dokumentacji;
2) zgłaszania przez ubezpieczonego wniosku o jednorazowe odszkodowanie w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.Temat: choroba zawodowa
Bez szczególnego zagłębiania się w przepisy mogę odpowiedzieć tylko, że stopień uszczerbku na zdrowiu ustala ZUS.
ZUS też wypłaca jednorazowe odszkodowanie z tego tytułu.

W zasadzie cała procedura jest jasno zawarta w rozporządzeniu:

Dz.U.02.234.1974
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2002 r.)Temat: Coś na ząb ................
Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:
zasiłek chorobowy,
świadczenie rehabilitacyjne,
zasiłek wyrównawczy,
jednorazowe odszkodowanie,
renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa,
renta rodzinna,
dodatek pielęgnacyjny,
dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej,
pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Nasuwa mi się pytanie. Jak wygląda sprawa pozostałych świadczeń, macie doświadczenia z ZUS, łaskawie uznaje świadczenia ?
Sama nie miałam kontaktu ze świadczeniemi innymi niż zasiłek chorobowy i jednorazowe odszkodowanie.
pozdrawiam
MonikaTemat: zgłoszenie do ZUS
§ 1. 1. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie, zwany dalej "wnioskiem", do płatnika składek składa ubezpieczony lub uprawniony członek rodziny, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. - cytat z rozporz. MPiPS z 18.12.2002 w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2002 r.)

pozdr.Temat: Pracodawca zapłaci za skutki wypadku przy pracy
W razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracownikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie i renta. Może on również dochodzić od pracodawcy roszczeń uzupełniających, m.in. zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wprowadziła zasadę, zgodnie z którą na ZUS spoczywa obowiązek wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego poszkodowanym z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Ich wypłata jest finansowana z opłacanego przez płatników (m.in. pracodawców) i wyodrębnionego w ramach ZUS funduszu wypadkowego. Podstawowymi świadczeniami z tego tytułu są jednorazowe odszkodowanie i renta wynikająca z niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Ustawa wypadkowa nie ogranicza dochodzenia - na podstawie przepisów kodeksu cywilnego - uzupełniających roszeń odszkodowawczych w przypadku, gdy szkoda nie została w całości pokryta przez świadczenia wypłacane przez ZUS. Jednym z takich świadczeń jest zadośćuczynienie za krzywdę.
http://kadry.infor.pl/pra...przy-pracy.htmlTemat: Wypadek-odszkodowanie
Witam -miałam w pracy wypadekw wyniku którego przeszłam dwie operacje kolana ,zus uznał to ,przebywałam 9 miesięcy na zwolnieniun lekarskim.W chwili obecnej moja noga nadal mnie boli nie jest jeszcze do końca sprawna,ale moge już chodzić w miarę swobodnie. wiem że firma mnie zwolni ,umowę mam na czas nioekreślony.Nie wiem jak mam wystąpić do ZUS-u o jednorazowe odszkodowanie.Czy sama mogę wystąpić z pismem o takie odszkodowanie,czy musi to uczynić firma?.Dodam że firma napewnomi nie wypłaci żadnego odszkodowania.Proszę poradzić mi co mogę w tej sytuacji zrobic i jaki mam czas na wystąpienie o odszkodowanie-pozdrawiam.Temat: wstrzymanie postępowania?

Witam!! Chcaiłem się dowiedzieć czy jest zgodne z przepisami wstrzymanie postępowania powypadkowego na wniosek poszkodowanego, gdy nie odniósł on poważnych obrażeń i nie ma zamiaru ubiegać się o odszkodowanie???
Pytam, bo przeglądając dokumentację powypadkową w zakładzie, gdzie odbywam staż natknąłem się na taki dokument.
Mnie się wydaje, iż powinno się przeprowadzić normalne postępowanie powypadkowe i na końcu dołączyć oświadczenie poszkodowanego, że nie będzie ubiegać się o odszkodowanie.
Proszę o wasze opinie. DZIĘKI

Dokumentacje nalezy sporządzic, postepowanie zakonczyc w normalnym trybie a zadne oswiadczenie poszkodowanego czy bedzie sie ubiegal o odszkodowanie, czy nie - nie jest potrzebne.
Po prostu - ma prawo w ciagu 3 lat od uznania wypadku za WPP zlozyc wniosek o jednorazowe odszkodowanie a jesli go nie zlozy, to nie. Jego broszka i zbójeckie prawo. Składać albo nie składać. Ważne, żeby wiedział, ze ma takie prawo. I tyle.
Co Wy z tymi oswiadczeniami co jakis czas wyskakujecie?Temat: KRUS+dział.gosp. a wypadek przy pracy
Mam takie pytanie:Mój mąż opłaca podwójną skladkę KRUS z tyt. prowadzenia dodatkowej działalności gosp.W styczniu tego roku uległ wypadkowi i od razu zgosił to w KRUSie, aby starac się o odszkodowanie.Wszystko odbyło się zgodnie z procedurą,przyjechały panie z KRUSu,zpisały protokół,porobiły zdjęcia i mąż spokojnie czekał na wezwanie na komisję,aby dostac jednorazowe odszkodowanie powypadkowe.Niestety niedawno otrzymał odmowę wypłaty takiego odszkodowania z KRUS który tłumaczył się,że wypadek nie był związany z pracą na roli tylko z prowadzoną dodatkowo działalnością gospodarczą.Niby tłumaczenie KRUS jest uzasadnione,ale w takim razie dlaczego pobierają podwójną składkę skoro i tak nie ma z tego tyt. żadnych świadczeń?
Czy jest jakakolwiek szansa na otrzymanie takiego odszkodowania? Bo na odwołanie się mąż ma m-c czasu.Temat: Ptanie

A są jakiekolwiek przepisy mówiące, że jest odszkodowanie za wypadek w drodze
Witam - poniżej kilka zdań wyjaśniających:
Od 1 stycznia 2003 r. zlikwidowano wypłaty odszkodowań z tytułu wypadków w drodze z pracy do domu bądź też odwrotnie. Wynika to z przepisów nowo wprowadzonej ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 149 z 2002 r., poz.1673). W art. 11 ww. ustawy wyraźnie stwierdza się, że jednorazowe odszkodowanie przysługuje tylko wtedy, gdy uszczerbek na zdrowiu został spowodowany wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Ponieważ wypadki "w drodze" są dość liczne (np. komunikacyjne, gołoledź itp.), celowe jest własne - prywatne ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW.
Tak więc odszkodowanie jest możliwe ale wyłącznie w przypadku indywidualnego lub zbiorowego (w zakładzie Pracy) ubezpieczenia NW. Jeśli chodzi o wypłatę 100 % zasiłku chorobowego za wypadek "w drodze", to podstawą prawną jest Art. 92 § 1 pkt.2Temat: Ile dostane odszkodow. i czy moge sie starac o rente?[fotki]
Witam, stopa faktycznie wygląda jak po zmiażdżeniu. Czy należy się renta to określi ZUS - przy założeniu, że nie zostanie Pan uznany za winnego spowodowania wypadku.
Przy wypadkach przy pracy najważniejszy jest protokół z wypadku sporządzany przez właściciela firmy i BHPowca, a przy cięższych wypadkach przez Prokuratora.
Renat jeżeli się należy to przyznaje ją ZUS. Natomaiast jeśli do wypadku doszło z winy firmy w której Pan pracował to na drodze porozumienia lub postępowania cywilnego można ubiegać się rownież o rentę z ich strony. Odszkodowanie podobnie.
Jeśli owe 30 zł płacone było na ubezpieczenie pracownicze - zbiorowe to z PZU zapewne należy się jednorazowe odszkodowanie po zakończeniu leczenia, nie później niż po 12-stu miesiącach. Choć okres ubiegania się o odszkodowanie zależy od rodzaju podpisanej umowy i OWU jakie w jej ramach obowiązują.
Temat: Podatek od odszkodowania z tyt. choroby zawodowej
Art 21 ustawy o pdof stanowi, że wolne od podatku są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Jednorazowe odszkodowanie przyznane na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uff, ale upał...Temat: wypadek w drodze do pracy
Witam serdecznie...
Niedawno uległam wypadkowi w drodze do pracy (spadłam ze schodów na głowę,7 dni zwolnienia lekarskiego spędzone w domu).Dowiadywałam się w ZUS czy przysługuje mi jakieś odszkodowanie gdyż po tym zdarzeniu mam częste zawroty i bóle głowy.Sympatyczna Pani udzieliła mi informacji,iż nie przysługuje mi rzadne świadczenie i ZUS nie wypłaca odszkodowań w takich wypadkach.
Czytając szereg Kodeksów znalazłam troszkę inne informacje:
Ustawa o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 12 czerwca 1975 r Dziennik Ustaw z dnia 1 c Dz.U. z 1983r. Nr 30 poz. 144
Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Rozdział 9 - Przepisy szczególne
Art. 41. [ Wypadek w drodze do lub z pracy ] 1. Pracownikowi, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, przysługuje: 1) jednorazowe odszkodowanie - w razie stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
....3. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują na warunkach i w wysokości określonych przepisami niniejszej ustawy. 4. Świadczenia z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy przysługują od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych."
Proszę o sprecyzowanie, kto ma rację?
Jakie dokumenty powinnam mieć aby ubiegać się o oszkodowanie?(jeśli mi przysługuje)
Z góry dziękuję za pilną odpowiedź
PozdrawiamTemat: ???

Powoli!!!
Wniosek do ZUS wraz z protokołem ustalenia przyczyn i oklolczności wypadku wysyła pracodawca, w przypadku ubiegania się pracownika o jednorazowe odszkodowanie. I to tylko wtedy, gdy pracownik o to wnioskuje!!!


a co jesli pracownik nie zdecyduje sie ubiegac o odszkodowanie?? czy nalezy wziasc od niego jakies zaswiadczenie ze nie bedzie sie o nieubiegal?? zeby np. po miesiacu nie powiedzial nam ze on zglaszal chec ubiegania sie o odszkodowanie ale nie bylo z naszej strony zadnego odzewu??Temat: Kiedy przedawnienie wypadku?P.S. Sprawy odszkodowan z ZUSU i PZU to sprawy oddzielne i mający inne fundusze. PZu jak widze często szybciej przyznaje kaske a ZUS czeka na rozpatrzenie i czasami nie daje odszkodowania. zgadza sie Panie piotrek01?

widmo, PZU Ciebie w ogóle nie interesuje.

Jednorazowe odszkodowanie dot. wypadku przy pracy wypaca jedynie ZUS. Ale tak jak wspomniałam - po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, potwierdzone przez lekarza na druku N9.Temat: wypadek w delegacji
Madziu ! -
Ja bardzo przepraszam , że się "wtrancam" !

A tak na poważnie - to niestety najwięcej kłoporów jest z wyjaśnieniem ludziom w jakich okolicznościach i kiedy otrzymuje się jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Miewam przypadki , że niektórzy uważają , że odszkodowanie to automat - bo należy sie za cierpienie .... no po wypadku oczywiście .

Ponieważ miał stłuczone kolano, nadgarstek i skręcone kręgi szyjne zastanawiam się czy należy mu się jakieś odszkodowanie??

Tu należy wyjaśnić pytającej : mianowicie jesli skutki wypadku spowodowały stały , badź długotrwału uszczerbrk na zdrowiu (u męża pytajęcej) i lekarz orzecznik wyda takie postanowienie - to tak. Koniec odpowiedzi .

Magdo - no chyba się znam - prawda ? ......Temat: Odpowiedzialność pracodawcy
Witam!
Tak, ZUS wypłaci odszkodowanie bo płacimy składki (nie mówię tu o rażącym zaniedbaniu), ale i w tym przypadku jeśli to zaniedbanie by leżało po str pracodawcy to pracownik otrzyma odszkodowanie. Pracodawca może ponosić później, inne konsekwencje: może płacić dodatek do renty lub jednorazowe odszkodowanie ale jeśli poszkodowany wystąpi na drągę sądową z powództwa cywilnego.

RentiTemat: Czy należy się odszkodowanie za wypadek w drodze z pracy?
Wracając z pracy wpadłam pod samochód przez moją nieuwagę. Na szczęście skończyło się na złamanym obojczyku i perspektywa kilku tygodni w gipsie. Czy należy mi się chorobowe i jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u za uszczerbek na zdrowiu mimo ze to ja przyczyniłam się, przez nieuwagę do wypadku?Temat: Procedura powypadkowa
Muszę się przyznać, że bardzo rzadko do wniosku zakładu o jednorazowe odszkodowanie dołączam "wniosek pracownika" o ile on go nie przedłoży. Nigdy też nie spotkałem się z przypadkiem aby z tego powodu ZUS zwracał mi dokumentację celem uzupełnienia o ten wniosek. Poza tym popatrzcie. Wniosek pracownika zawiera dane zawarte w samym protokole powypadkowym. Pomijam fakt, że wszystkie te informacje dubluje się we wniosku zakładu (płatnika) do ZUS o odszkodowanie (przynajmniej ja korzystam z takiego wzoru).Temat: Wypadek na praktykach
Czy sporządzono dokumentację powypadkową u Ciebie w pracy?
Czy uznano zdarzenie za wypadek przy pracy?
Jesli tak - i jest protokol z takim stwierdzeniem - zloz u pracodawcy wniosek o jednorazowe odszkodowanie+wypelniony przez lekarza druk N9.
Jesli nie - zloz formalny wniosek o przeprowadzenie postepowania powypadkowego.

Poczytaj tutaj: http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=79

Od tego czasu wzrosla wysokosc odszkodowania ale reszta jest aktualna.Temat: Wypadek w stanie nietrzeźwości
Z ubezpieczenia wypadkowego - czyli płaconej składki wypadkowej poszkodowanemu w wypadku może być wypłacone:
jednorazowe odszkodowanie dla rodziny z tytułu śmierci pracownika lub rencisty
• renta inwalidzka
• renta rodzinna
odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy
• świadczenia wyrównawcze

Z ubezpieczenia chorobowego - czyli płaconej składki chorobowej wypłacane jest wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy za czas nieobecności w pracy spowodowany chorobą. W niektrych wypadkach zasiłek chorobowy może wynosić 100% podstawy (normalnie wynosi 70% lub 80%) - dotyczy to zasiłku za czas choroby pracownika który uległ wypadkowi WPP WDP oraz kobiet w ciąży.

Jeżeli poszkodowany w wypadku był nietrzeźwy wówczas ZUS odmówi wypłacenia świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego bo taki ma obowiazek.

Jeżeli zakład sporzadził dokumenty wypadkowe na tegoż pijanego pracownika i uznał to zdarzenie za wypadek przy pracy - to automatycznie należy sie temu pracownikowi zasiłek chorobowy w wysokosci 100%.Temat: wysłanie dokumentacji
Nie zgodzę się z Tobą Michał Anioł. Przepisy to przepisy. Dlaczego mam robić coś niezgodnie z nimi? Tylko dlatego, że poszkodowany to niedowiarek? Nic z tego.
Od 1 stycznia 2003 r. zlikwidowano wypłaty odszkodowań z tytułu wypadków w drodze z pracy do domu bądź też odwrotnie.
Wynika to z przepisów wprowadzonej ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 149 z 2002 r., poz.1673).
W art. 11 ww. ustawy wyraźnie stwierdza się, że jednorazowe odszkodowanie przysługuje tylko wtedy, gdy uszczerbek na zdrowiu został spowodowany wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.
I finito.Temat: postępowanie w związku z wypadkiem ucznia
Zakładając temat i zadając pytanie napisałem "głupie" ale czy na pewno.
zacząłem szperać w necie i natknąłem się na coś takiego: www.21.edu.pl/ks/2/258.doc
a tam:

...sklasyfikowanie wypadku w szkole do grupy wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach, co w konsekwencji uzasadnia przyznanie poszkodowanemu przysługujących z tego tytułu świadczeń, wśród których wymienia się między innymi rentę lub jednorazowe odszkodowanie. Świadczenia określone w ustawie są finansowane ze środków budżetu państwa. Organem zaś przyznającym i wypłacającym te świadczenia na wniosek osoby uprawnionej jest ZUS(...).
No Panie i Panowie BHPowcy zajmujący się tzw. oświatą - gdzie jesteście????

Uczniowi, który uległ wypadkowi na terenie szkoły podczas zajęć szkolnych należy się odszkodowanie z ZUS czy też nie?
Dokumentację przekazujemy do ZUSu czy też nie?
Jeżeli przekazujemy do ZUSu to kto, dyrekcja, poszkodowany (czytaj rodzic) ?
Ale się narobiło.....Temat: wypadek drogowy - wypadkiem w pracy ze skutkiem śmiertelnym

jeżeli tak to wysyłać do ZUS-u dokumentację bez:
- wniosku poszkodowanego o jednorazowe odszkodowanie
- wniosku pracodawcy o orzeczenie %uszczerbku na zdrowiu i wypłacenie odszkodowania.
Pytam gdyż już kiedyś miałem taki przypadek i zus odesłał wszystkie dokumenty twierdząc że nie dostarczono pełnej dokumentacji – brak druku N-9


Podstawą do wysłania dokumentacji do ZUS jest wniosek pracownika. Jeśli pracownik nie wystąpi z takim wnioskiem do pracodawcy nie możesz wysłac dokumentacji, bo ZUS Ci odeśle.
Natomiast jeśli w przesłanej dokumentacji nie będzie druku N9 lub sa w nim jakieś braki - ZUS najczęsciej poprosi pracownika o uzupelnienie.
Temat: wypadek drogowy - wypadkiem w pracy ze skutkiem śmiertelnym
witam

dokumenty powysyłane do odpowiednich organów
zastanawiam sie tylko nad jednym....
poszkodowany kierowca (ten który przeżył) zaprzestał rehabilitacji,
w wyniku czego lekarz prowadzący jego leczenie nie wystawi druku N-9 (co moim zdaniem jest oczywiste),
czy w takim przypadku muszę wysyłac dokumentację do zus-u?
jeżeli tak to wysyłać do ZUS-u dokumentację bez:
- wniosku poszkodowanego o jednorazowe odszkodowanie
- wniosku pracodawcy o orzeczenie %uszczerbku na zdrowiu i wypłacenie odszkodowania.
Pytam gdyż już kiedyś miałem taki przypadek i zus odesłał wszystkie dokumenty twierdząc że nie dostarczono pełnej dokumentacji – brak druku N-9

pozdrawiamTemat: Czy zawsze do ZUS-u?

Aby wysłać dokumentację do ZUS, poszkodowany musi złażyć wniosek o skierowanie do ZUS a także dostarczyć wypełniony przez lekarza "prowadzącego" druk Z-9, na którym wyraźnie musi być zaznaczone zakończenie leczenia.

Ale tu juz mówisz o sytuacji gdy poszkodowany chce jednorazowe odszkodowanie + 100 % wynagrodzenia ?

a nie tylko 100% odszkodowania ?Temat: Renta a odszkodowanie
Witam!Czy ktoś może mi udzielić informacji w takiej sprawie?:pobieram rentę z tytułu czasowej niezdolności do pracy.Złamałam nogę i jestem unieruchomiona w domu.Nie posiadam dodatkowych dochodów ani ubezpieczeń.Czy mogę się ubiegać o jednorazowe odszkodowanie z ZUS?Zwiedziłam już chyba wszystkie strony w necie i nikt nie potrafi mi jednoznacznie odpowiedzieć.Nawet w samym ZUSie nie są pewni.Pozdrawiam!Temat: wypadek przy pracy -wina pracownika

Otrzymuje jedno i drugie, jeżeli to nie było rażące niedbalstwo, a przecież nie było! - przynajmniej ja tak bym to ocenił i każdy rozsądny i rozumny członek zespołu powypadkowego!
Witam - "olo" nie rozpędzaj się. Jeśli w pkt. 5 nie stwierdzono rażącego niedbalstwa to poszkodowanemu przysługują świadczenia wynikające z ustawy wypadkowej. W innym przypadku - NIE.
Natomiast mimo, że w pkt. 5 nie stwierdzono rażącego niedbalstwa to jednorazowe odszkodowanie zależy od ustalenia (stwierdzenia) przez orzecznika ZUS uszczerbku na zdrowiu. Jeśli orzecznik nie stwierdzi uszczerbku na zdrowiu to mimo, że nie stwierdzono rażącego niedbalstwa odszkodowania nie będzieTemat: Wypadek w drodze do pracy
Witajcie,

potrzebuje pomocy typu: Pracownik w drodze do pracy uległ wypadkowi (tak został zakwalifikowany)
Wypełnia się więc normalne druki wypydkowe? tzn kartę i protokoły? i wysyła się do ZUSU? Czy należy jedynie pozostawić dokumentację w kadrach bo odszkodowanie i tak się nie będzie należało pracownikowi z ZUSU, a otzryma jedynie 100% chorobowego?
Tak czy owak, czy za wypadek w drodze do pracy należy się jednorazowe odszkodowanie? I czy jeśłi nie, dokumenty przesyłamy do ZUS czy pozostają u nas?
Proszę o pomoc;)
PozdroTemat: ZASIŁEK MACIEŻYŃSKI I WYCHOWAWCZY
Jestem teraz na rencie rodzinnej którą kończę pobierać z dniem 31sierpnia Słyszałam od paru osób że ubezpieczenie obejmuje mnie jednak jeszcze przez następny miesiąc(wrzesień) Nie wiem czy to prawda? Czy w takim razie skoro dziecko urodzi się we wrześniu mogę się starać o to całe jednorazowe odszkodowanie od zusu z tytułu urodzenia dziecka? Pytam bo nie mam zielonego pojęcia a może ktoś coś wieTemat: Borelioza leśników traktowana jak HIV, trąd ?

I nasuwa się nastepne pytanie: na jakie stanowiska pracy przenoszeni są chorzy lesnicy na boreliozę ? ( no bo trudno usunąć przyczynę< można jedynie pracownika )
Pracownicy nie są przesuwani. Po leczeniu ZUS najczęściej przyznaje jednorazowe odszkodowanie i spowrotem do roboty. I tak aż do zdechu. Kiedyś śmialiśmy się w robocie, że borelioza to jest choroba rozprzestrzeniana przez ZUS, bo zabiera między 63 a 66 rokiem życia ze wskazaniem na pierwszą z tych liczb.Temat: Nie chce do orzecznika

Poszkodowana, mając uznany za wpp wylew nie chce starać się o jednorazowe odszkodowanie z zus. czy mam od niej na tę okoliczność odebrać oświadczenie na piśmie? A jeżeli tak, to jak powinno wyglądać?

A po co?
Dokumentacje przesyła sie do ZUS na wniosek poszkodowanego. jesli nie sklada - jego broszka. Pracodawca nie ma obowiazku robic tego za niego.Temat: jednorazowe odszkodowanie z zus-u
Witam! mam pytanie,czy może ktoś mi powiedzieć ilu procent uszczerbku na zdrowiu mogę sie spodziewac na komisji lekarskiej....20 lipca miałam wypadek w pracy (rana cięta przedramienia prawego z uszkodzeniem brzuśca mięśnia zginacza powierzchownego palców i zginacza łokciowego nadgarstka-operacyjnie założono mi szew mięśnia,i gips na trzy tygodnie..teraz mam bliznę na przedramieniu po 14 szwach tak ok.10cm) szukałam w jaki sposób naliczają te procenty ale wszędzie tylko po złamaniach,amputacjach..czy może ktoś się mniej więcej orientuje ? proszę o odpowiedź. Z góry serdecznie dziękuję.Temat: Wypadek przy pracy - świadczenia
W m-cu czerwcu 2004 mialem zawał serca na stanowisku pracy. Do m-ca grudnia 2004 pobierałem zasiłek chorobowy (pierwsze trzy m-ce 80%), a następnie otrzymałem rentę chorobowa z całkowitą niezdolnością do
pracy do czerwca 2006 (co rok przedłużana)-aktualnie jestem po komisji lekarskiej ZUS z decyzją renty chorobowej z częściową niezdolnością do pracy na okres 2 lat. W lutym 2005 na mój wniosek zakład pracy sporządził protokół wypadkowy i przesłał do ZUS. ZUS protokołu nie uznał wobec powyższego odwołałem sie do Sądu Rejonowego, który w marcu 2006 uznał zawał serca za wypadek przy pracy i przyznał jednorazowe odszkodowanie.ZUS złożył apelację od wyroku, ale Sąd Okręgowy na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2006 oddalił apelację. W związku z powyższym mam kilka pytań:
-czy należy się wyrównanie zasiłku chorobowego?
-czy należy się renta wypadkowa, od kiedy, wyrównanie między rentą chorobową a wypadkową?
-czy należą się odsetki od w/w świadczeń.
Z uwagi na różne opinie chciałbym otrzymać wyczerpującą odpowiedź.
POZDRAWIAM!.Temat: konsekwencje wypadku
Drodzy Użytkownicy forum, proszę o parę informacji dotyczących wypadku w pracy,(firma istnieje od niedawna i to pierwsza taka sytuacja) chodzi mniej więcej o to czy:
- w skladzie zespołu powypadkowego przy ustalaniu okoliczności wypadku musi być BHPowiec (co się dzieje gdy firma nie zatrudnia specjalisty od BHP)
- czy zespół (jesli można to zespołem nazwać) może stanowić tylko jedna osoba - np. właściciel firmy,
- czy pracodawca ponosi jakieś konsekwencje z tytułu wypadku (wypadek nie nastąpił z winy pracodawcy - potknięcie pracownika na schodach i w rezultacie skręcenie nogi w stawie skokowym),
- czy zeznanie jednego świadka wystarczy, czy musi być ich conajmniej dwóch,
- w jaki sposób najkorzystniej wypełnić dokumenty i protokół, żeby nie stanowiły one podstawy do odrzucenia wniosku o jednorazowe odszkodowanie dla pracownika.
Za wszystkie odpowiedzi będę bardzo wdzięczny.Temat: kolizja samochodu

Czy to prawda, że skutki urazu można zgłaszać w okresie do 3 lat, czy prawo to nie przemija?

Nie w tym kosciele dzwoni.
Termin zglaszania wypadkow nie przedawnia sie. Podobnie jak prawo starania sie o jednorazowe odszkodowanie.
Sprecyzuj Rozanio, co konkretnie masz na mysli?Temat: Opinia lekarska
Witam,
buziaczek jak widac kazdy z nas ma swoje wypracowane metody Marylko ja ten druk daje juz hohoho i chyba lekarze sa przyzwyczajeni....
Ewania tak jak napisałam opinia lekarska pozwala mi prawidłowo sporzadzic dokumentacje powypadkowa więc skąd wniosek, że po zakończonym leczeniu? Poszkodowany dostaje do "łapki" jeśli np. idzie do lekarza zaraz po wypadku (kierownicy i inne osoby dostały ode mnie wytyczne) jeśli jest to niemozliwe (np. ze wzgledów zdrowotnych - pobyt w szpitalu) sama udaję sie do lekarza....
Ponieważ czesto sporządzam dokumentacje powypadkową (taki mój los ) i znakomita wiekszośc wypadków kwalifikuje sie do starania o jednorazowe odszkodowanie nie mogę ( nie mam czasu) na uzupełnianie i dostarczanie ZUS-owi jakiś "dodatkowych świstków".....
pozdrawiam
DaTemat: N - 9
Druk N9 to nie to samo co zaświadczenie o badaniach kontrolnych.
N9 wydaje lekarz prowadzący chorobę po zakończeniu leczenia a zaświadczenie badań kontrolnych wydaje lekarz medycyny pracy po chorobie dłuższej niż 30 dni.
Bez druku N9 poszkodowany nie może się ubiegać o jednorazowe odszkodowanie z ZUS.
Postępowanie powypadkowe zaczynasz po zgłoszeniu wypadku i nie jest w tym momencie potrzebne N9Temat: wypadek w pracy


ZUS moze sie "czepiac" podczas swojej kontroli albo wtedy, gdy pracownik zwroci sie o jednorazowe odszkodowanie do ZUS a ten nie przyzna.
Wtedy rowniez najczesciej (co jest oczywiste) kwestionuje wyplate 100% zasilku chorobowego.


No to w moim mieście się czepiają W budzetówce nie ma zmiłuj się. Jestem po kontroli A tak na marginesie czasem lubię się mylić. pozdrawiamTemat: Wypadek z winy pracownika?

czy można gościowi jakoś pomóc wybrnąć z tej sytuacji
Nie bardzo rozumiem. Czy pracownik planuje składać wniosek o jednorazowe odszkodowanie do ZUS? WPP jako taki (do statystyki) tak czy siak jest (jeśli zrobisz protokół) a pracownik za taki uraz (widocznie niewielki jesli nie chciał zwolnienia) uszczerbku raczej nie dostanie. W czym chcesz mu pomóc?Temat: Wypadek - i co dalej?
Do ZUS wysyłasz dok. tylko wtedy jeśli pracownik złoży wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS, wtedy do dokumentacji dołączasz 1 egz. protokołu, pismo przewodnie i co najważniejsze, druk N9- zaświadczenie o stanie zdrowia.
Jeśli wypadek nie jest zbiorowy, ciężki czy śmiertelny nie musisz nigdzie nic wysyłać oprócz Statystycznej KW.Temat: wypadek - umowa zlecenie
Podałeś faktycznie za małao danych, ale przyjmuję, że to jest osoba
prowadzaca działalnosć gospodarczą, pracodawca podpisał z nią umowę zlecenie.
Postepujesz jak przy wypadku przy pracy pracownika.
Wpaddek przy pracy uznaje się na podstawie ustalenia jego okoliczności
i przyczyn czyli:
- przesłuchania poszkodowanego
-świadków wypadku
-zebranuch innych dowodów.
W terminie 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku, pracodawca, podmiot, sporządza kartę wypadku.
Poszkodowany może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku.
Po zakończeniu leczenia może starać się o jednorazowe odszkodowanie.
Wypłata świadczeń związanych z wypadkiem wypłaca ZUS.
Więcej dowiesz się z Dz.U.z dnia 28 listopada 2002r.

Pozdrawiam ela.Temat: Kiedy przesyłać dokumentację do ZUS-u?
Witam. Dotychczas myślałem,że jeśli pracownik nie chce się ubiegać o jednorazowe odszkodowanie z tyłułu WPP, to nie wysyłamy dokumentacji do ZUS-u. Teraz natomiast okazało się,że ZUS zarządał przesłania dokumentacji powypadkowej od razu, gdyż to oni wypłacają świadczenia od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego. Jak to jest?Temat: Wypadek Kierowcy!

Sprawa się ma tak że poszkodowanemu płacili 100% chorobowego (na jakiej podstawie to nie wiem bo wcześniej nie prowadziłem tej sprawy).
Z tego co się dowiedziałem to pierwsze 33 dni chorobowego płaci u mnie pracodawca a potem ZUS.
Chciałby że mi ktoś podał prawidłową procedurę postępowania po zatwierdzeniu już protokołu powypadkowego i ewentualnie przesłanie sprawy do ZUS. Bo z tego co wiem to różnie w tej sprawie się dzieje. Niektórzy wysyłają wszystkie sprawy do ZUS inni czekają na oświadczenie poszkodowanego w tej sprawie?

U mnie jest tak, że dział płac nie naliczy 100 % chorobowego tylko 80, natomiast zatwierdzony protokół z pismem przewodnim i odpowiednimi danymi wysyła do zus z prosbą o ZUS- owską "akceptację" i odwrotną informację co do prawa do świadczeń (naliczania 100 % chorobowego) . Dopiero po odpowiedzi z ZUS-u naliczają 100% i korygują dokumenty płacowe. Ja sie tym juz nie przejmuję natomiast pracownik jest poinformowany, że żeby otrzymac dalsze świadczenia - jednorazowe odszkodowanie musi złożyc w ZUS-ie wniosek wraz z N9 i sam to sobie załatwia po zakończeniu leczenia. Druk wniosku dla ułatwienia dostaje ode mnie. Czasem jak przyniesie do zakładu wniosek wraz z N9 to zakład wysyła wszystko razem z tym swoim pismem przewodnimTemat: Choroby zawodowe
Hej! Twoja ocena ryzyka zawodowego nie spowoduje lawiny wniosków o uznanie ch.z. Nie martw się. Jednak musisz to zrobic.(o r z ). Dla pracownika nie jest to droga łatwa, a już zupełnie nie szybka. Na początek powinien zostac odsunięty od pracy, gdzie działał na niego czynnik szkodliwy. Jeśli jakimś cudem uda mu się dotrwac do końca, to zakład płaci jednorazowe odszkodowanie. Przejrzyj stronkę poniżej, bardzo fajna i czytelna. Myślę , że ci się przyda.

http://www.womp.zgora.pl/ch_zaw.htmTemat: ile czasu po WPP można wnioskowac do ZUSu o odszkodownie
Sprawa wyglada tak - pracownik miał WPP listopad 2006, skonczylo sie na protokole - uraz kręgosłupa, nic nie bylo wyslane do ZUSu, dzis przyszedl ze mial operacje i ze ma to zw z wypadkiem - pytanie moje brzmi:

W jakim okresie po wypadku pracownik moze wnioskowac do ZUSu o jakieś świadczenia, w tym przypadku chodzi o jednorazowe odszkodowanie z tyt uszczerbku na zdrowiu.

Na forum znalazlem info ze w ciagu 3 lat (tez tak myslalem) ale rowniez info ze w ciagu 10...
I teraz czy liczone to jest od daty wypadku, daty protokolu, daty...
Wpadło mi kiedys tez orzeczenie SN ze takie sparwy nie ulegaja przedawnieniu...

I w tym momencie jestem jeszcze glupszy niz na poczatku w tej materii

W miare mozliwosci prosze o dodanie podst. prawnej do odpowiedzi....

Pozdrawiam
JSZTemat: Procedura powypadkowa
no a co z tym:

§ 1. 1. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie, zwany dalej „wnioskiem”, do płatnika składek składa ubezpieczony lub uprawniony członek rodziny, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
2. Wniosek zawiera następujące dane identyfikacyjne:
1) płatnika składek: numery NIP i REGON, a w przypadku gdy płatnikowi nie nadano obu tych numerów lub jednego z nich — numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu;
2) ubezpieczonego: numery PESEL i NIP, a w przypadku gdy ubezpieczony nie posiada tych numerów lub jednego z nich — serię i numer dowodu osobistego albo paszportu.Temat: Procedura powypadkowa
aha

czyli pracownik daje pracodawcy wniosek o jednorazowe odszkodowanie - załącznik do 1

§ 3. Płatnik składek, po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez ubezpieczonego, przekazuje wniosek wraz ze skompletowaną dokumentacją, o której mowa w § 2, terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „Zakładem”, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego, w celu skierowania ubezpieczonego na badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika Zakładu.

pracodawca majac juz wszytkei dokumenty wysyłą je do ZUSu z wnioskiem - załącznik nr 19

dobrze

załączniki jakie umieściłam są ściagnięte z tego forum i mam nadzieję że osoby które to zrobiły nie będą mi miały tego za złeTemat: Ile można uzyskać mniej-więcej %
Powitać wszystkich na forum,z tego co czytałem to widze że można uzyskać procent za każdą z osobna ranę ,bliznę czy dany uraz i mam pytanie ile można było by uzyskać procent w takim przypadku jak mój.Bo właśnie złożyłem dokumentacje do ZUS i PZU o jednorazowe odszkodowanie z wypadkiem w pracy(wypadek miał miejsce podczas podnoszenia ciężaru,poprzez który doznałem urazu kręgosłupa ).
Mam przyznane jako wypadek przy pracy przez bhpowca.Łącznie chorowałem21 miesięcy (9 chorobowego i 12 świadczenie rehabilitacyjne). Miałem dwie operacje na kręgosłupie(jedna która była związana z tym wypadkiem a druga to poprawka pierwszej bo się nie powiodła do końca) na poziomie L5-S1 z promieniowaniem w prawą kończyne dolną (nadal mam bóle w tej części ,brak odruchów w prawej stopie i w nodze poniżej kolana oraz łapią mnie tam skurcze). Z tym wypadkiem mam przyznaną grupe inwalidzką umiarkowaną z przyczyną niepełnosprawności:05-R .A chorobowe miałem płacone 100% i zasiłek rehabilitacyjny też 100% (taki procent świadczeń jest płacony z wypadkiem przy pracy) Proszę o pomoc.Temat: ZUS
Hildebrandt Z. artykuł P Sł.Pracow. 2000/1/29 - t.1
Wyjaśnienie w sprawie przyznawania powypadkowych świadczeń.

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy służy również dla celów przyznawania świadczeń przewidzianych w powyższej ustawie [wypadkowej], a więc nie tylko dla celów profilaktycznych (wewnątrzzakładowych). Natomiast przepisy tejże ustawy nie przewidują uprawnień dla organów rentowych do kontroli postępowania i prawidłowości ustaleń okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy dokonanych w przepisanym trybie, lecz statuują je jako jedno z postępowań w sprawach świadczeń z tytułu wypadków przy pracy. Mimo to organy rentowe wkraczają w uregulowany tryb postępowania powypadkowego, o którym mowa wyżej, żądając przekazania całej lub części dokumentacji w celu sprawdzenia, czy np. w protokole przesłuchania świadka i protokole przesłuchania poszkodowanego zawarta jest wzmianka o tym, że osoby te uprzedzone zostały przez zespół powypadkowy o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Takie żądanie ze strony organu rentowego rozpatrującego wniosek o jednorazowe odszkodowanie jest nieuprawnione
, zwłaszcza gdy dotyczy osoby poszkodowanej, której zespół powypadkowy nie ma obowiązku uprzedzenia o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (§ 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r.).Temat: Wypadek- jak wypełnić protokól powypadkowy

Czyli w celu wypłaty 100% zasiłku ( wyrównania w tym przypadku) pracodawca ma otrzymać i zatwierdzić protokół powypadkowy skoro został sporządzona dokumentacja wciągu 14 dni (no chyba ze wyły odstępstwa) i poszkodowany podpisał protokół to pracodawca ma 5 dni na zaakceptowanie protokołu i jeden egzemplarz przekazujesz poszkodowanemu a czy będzie się ubiegać o jednorazowe odszkodowanie to jego sprawa

ps. to takie 5 groszy z mojej stronyTemat: Praca emeryta z chorobą zawodową
Mamy w zakładzie problem. Emarytowany nauczyciel zatrudniony na pół etatu wczoraj miał komisję ZUS i stwierdzono uszczerbek na zdrowiu spowodowany chorobą zawodową związaną z głosem i otrzymał jednorazowe odszkodowanie. Czy osoba taka może jeszcze pracować w szkole jako nauczyciel? Proszę o jakieś rozwiązania. Jeżeli to od jutra powinien nie zostać roziwązany stosunek pracy?Temat: Procedura powypadkowa
dalej Was pomęczę jeszcze z tą procedurą powypadkową

zrobione są wszystkie papiery związane z wypadkiem (protokoły itp) i co dalej

tzn, wiem mniej więcej co dalej ale chciałabym się upewnić, aby nie popełnić błędów

otóż:
pracownik wraca po L4 do pracy i pracodawca daje mu druk N-9 i idzie do lekarza w celu określenia stanu zdrowia
potem wysyłamy do ZUS:
- N- 9
- Pismo do ZUS
- Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku (oraz przesłuchania, oględziny miejsca wypadku)
No i wydaje mi się ze na tym byłby już koniec, ale znalazłam jeszcze wzór Karty Kosztów Wypadków Przy Pracy i się zastanawiam czy jest obowiązek tego wypełniania, kto to wypełnia i kto przechowuje

No i mam jeszcze pytanie o to pismo do ZUS

W jednym poście Monika napisała:
Wniosek o jednorazowe odszkodowanie, zwany dalej "wnioskiem", do płatnika składek składa ubezpieczony lub uprawniony członek rodziny, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
2. Wniosek zawiera następujące dane identyfikacyjne:
1) płatnika składek: numery NIP i REGON, a w przypadku gdy płatnikowi nie nadano obu tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu;
2) ubezpieczonego: numery PESEL i NIP, a w przypadku gdy ubezpieczony nie posiada tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego albo paszportu.

I czy to jest właśnie to co ma to pismo zawierać
Czy może o co innego chodzi

Proszę rozwiejcie moje wątpliwościTemat: Uznanie wypadku przez Zespół Powypadkowy i ZUS
Informuję, że w dniu dzisiejszym w Sądzie odbyła się sprawa poszkodowanego z ZUS.
Sąd po przesłuchaniu poszkodowanego i 2 świadków uznał, że ZUS nie ma prawa pozbawić prawa do zasiłku chorobowego z funduszu wypadkowego. Nie było udowodnionej winy wyłącznej !
Na rozprawę nikt z ZUS się nawet nie stawił

Mam ogromną satysfakcję, że pomogłam pracownikowi w uzyskaniu świadczenia. Przez 43 dni był bez środków do życia - ani wypadkowego 100% ani też 80%, sprawa jest z czerwca.
21 dni i składamy wniosek o ustalenie uszczerbku i jednorazowe odszkodowanieTemat: Wypadek a nietrzeźwość
1997.12.09 wyrok SN II UKN 377/97 OSNP 1998/20/606

Członkom rodziny pracownika, który zmarł wskutek wypadku przy pracy przysługuje jednorazowe odszkodowanie pieniężne niezależnie od tego, czy pracownik przyczynił się i w jakim stopniu do wypadku przy pracy.

Mam lexa, mam lexa

B.Temat: naciągnięcie mięśni


Jeśli lekarz napisał mi w opinii, że urazem jest stłuczenie to jest to uraz: stłuczenie, mimo, że obyło się bez absencji ...jest WPP.

rzeczywiście źle to wyszło hm. to te moje skróty myślowe w formie "..."
oczywiście, że absencja nie jest żadną wykładnią urazu a tym samym nie ma nic do uznania bądź nie wypadku za WPP.
Miałam na myśli, że kobiecie nic wielkiego się nie stało - stłuczenie nadgarstka. Pracowała bez problemu. Z ciekawości dodam, że otrzymała z ZUS jednorazowe odszkodowanie...
A gość, jak pisze Bocian, jest na zwolnieniu i jasne, że to nie ma żadnego wpływu na uznanie WPP, aczkolwiek na zdrowy rozsądek myślę, że poważniejszego urazu doznał niż ta moja (kiedyś) Pani .
mam nadzieję, że już jaśniej się wyraziłam.Temat: zwolnie z tyutłu chorobowego podczas wypadku w pracy

jednak na izbie przyjęć nie zgłosił tegojako wypadek w pracy
wypadki przy pracy to się zgłasza przełożonemu a nie na izbie przyjęć...
Jeśli pracodawca wie o zdarzeniu to powołuje zespół powypadkowy i jest prowadzone postępowanie zakończone sporządzeniem dokumentacji powypadkowej. Jeśli zespół uzna, że zdarzenie jest Wypadkiem przy pracy a poszkodowany złoży wniosek o jednorazowe odszkodowanie to wtedy wysyła sie całą dokumentacje do ZUS.Temat: wypadek z winy pracownika

Co nie znaczy, ze "na wszelki wypadek" trzeba postępować asekurancko i bojaźliwie przed potęgą wszechmocnego ZUS-u......

Ja tam strachliwa nie jestem


tu nie o strachliwosc chodzi.... wydaje mi się, ze taką informacje powinien otrzymać szef przed zatwierdzeniem protokołu...
te karne odsetki są wtedy kiedy poszkodowany nie stara sie o jednorazowe odszkodowanie, a ZUS kontroluje z-ad w temacie zasadnosci wypłacania swiadczeń 100%...ponieważ jest na czas do lat 5, więc odsteki tez mogą byc imponujące

powiem szczerze, że ten temat nie daje mi spokojuTemat: Obowiązek zgłoszenia wypadku do zusu
Lewy4 jak jesteśmy w sprawach dokumentacji, a widzę, że nie bardzo się jeszcze orjętujesz w tym temacie a powinieneś, to przypominam, że jest jeszcze coś.

Karta statystyczna wypadku przy pracy, którą należy sporzadzić i wysłać
do GUS i tutaj obowiązują terminy do 15-ego każdego miesiąca po zaistniałym wypadku przy pracy część pierwsza, cześć II uzupełniająca po 6-ściu miesiącach.

Do ZUS jak już w cześniej formułowicze napisali po zakończeniu leczenia poszkodowanego na jego wniosek, celem ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie, przesyła się dokumentację wypadkową, orginały.
pozdrawiam elżuniaTemat: Kiedy przedawnienie wypadku?
I tak było Andrzeju J.S ....niestety dla poszkodowanych. Dostali 80%.
Co do reszty pytań i zagadnień - powiem troszkę all in one
cytuje//Jednorazowe odszkodowanie dot. wypadku przy pracy wypaca jedynie ZUS. Ale tak jak wspomniałam - po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, potwierdzone przez lekarza na druku N9.// Zgadza się. TYlko ze zakonczenie leczenia bądz leczenia i rehabilitacji już co niektórzy skonczyli i teraz (7 spraw wypadków razem) wszyscy walą do mnie zebym ruszał procedurę wysyłki dokumentów do ZUSU bo należy im się gotówka (ZUS moze zweryfikowac ich pewnosc ).
Bardziej chciałem po prostu miec pewnosc czy moge zajmowac sie sprawa wypadkow jako osoba nowa w zakladzie a wypadki są "stare" .... Juz wiem ze moge.... Wiem tez ze moge skorzystac z wytlumaczenia nieobecnosci bhpowca jako pozniejszego terminu sporzadzenia protokolu. Wiem takze ze ci co nie dostarczyli do mnie info o skonczonym leczeniu,czy zdolnosci do pracy (m.in. N9) nie moga jeszcze liczyc na wysylke dokumentow do zusu!
idąc dalej w sprawę - czy są przeciwwskazania co do tego, ze protokoły zespolu powypadkowego mogą byc sporzadzone w dniach np. 07.01.2009 do 12.01.2009 dla kilku wypadków czyli w tym samym okresie badalem okolicznosci i przyczyny wypadku sześciu spraw wypadkow z moim SIPem ????? - > bo tyle tego się nazbierało przez ostatnie 2 miesiące.

Pozdrawiam i proszę już o podsumowanie - krótkie lecz treściweTemat: Kiedy przedawnienie wypadku?
hm, chyba nie do końca, bo .... na pracodawcy ciąży obowiązek niezwłocznego przystąpienia do odpowiednich działań * po otrzymaniu informacji o wypadku.
* zabezpieczenie miejsca, pomoc, powołanie zespołu etc.

I raczej nie ma tłumaczenia, że nie było bhpowca.... ale jeśli nie są to wypadki ciężkie, śmiertelne czy zbiorowe to może nie będzie tak źle
Poza tym nie sądzę, żeby przyczepił się ZUS ale PIP owszem.

Zrób tak jak wcześniej już pisaliście, z tym, że nie ma już przesłuchiwania zespół wysłuchuje wyjaśnień poszkodowanego w związku z wypadkiem i uzyskuje informacje od świadków wypadku.

A, i dlaczego chcesz wysyłać dokumentację do ZUS - to dopiero na wniosek poszkodowanego po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, kiedy będzie się starał o jednorazowe odszkodowanie. Po co wcześniej?Temat: Jak zawsze....pytanie o protokół p-w.
Madziu, przeciez ja nie pisalam inaczej!
Oczywiscie, ze wyplaca ZUS. No, zle nazwalam piszac, ze "do wyplaty wynagrodzenia przez ZUS". Oczywiscie, ze do wyplaty ZASIŁKU.
Ale pisalam, ze ZUS.
Natomiast - byc moze u Ciebie ZUS wymaga (??) Protokółu do wypłaty zasiłku chorobowego.
Ja pracuje juz wiele, wiele lat, wypadkom ulegali pracownicy z przeroznych miejscowosci - (rozne oddzialy ZUS) i NIGDY na etapie zwolnienia lekarskiego nie dostarczalam Protokółu.
Naprawde!
Dopiero wówczas, gdy poszkodowany staral sie o jednorazowe odszkodowanie.
Byc moze Ty po prostu robisz to z wlasnej woli? Bez żądania ZUS-u?
Wypracowałas sobie taki tryb postepowania i to przeciez nie jest nic zlego - lepiej zrobic za duzo niz za malo. Ale - na podstawie swojej wieloletniej praktyki dalej twierdze, ze nie ma takiego wymagania ze strony ZUS-u.
No, bo nie sądzę, że tylko JA mam takie liberalne ZUS-y dookola??

Jedno jest pewne - Dział Płac za każdym razem wymaga (tak jak pisałam) oświadczenia poszkodowanego, że zwolnienie ma związek z WPP (lub "w drodze") i to oświadczenie ja potwierdzam, wpisując tam numer zatwierdzonego Protokółu powypadkowego. I - jak dotąd - to wystarcza, żeby naliczyć 100 %.

A jak to wyglada u innych Kolegow i Kolezanek? Czy do zwolnień lekarskich dołączacie Protokół?Temat: Prosze o pomoc!!!
skalar9 Zacznij jak napisał Michał do powiadomienia przełożonego
o zaistniałym zdarzeniu wypadkowym najlepiej na pismie.
W ciagu 14 dni komisja wypadkowa powołana przez pracodawcę ma sporzadzić dokumentację wypadkową, przesłuchać Ciebie jako poszkodowaną, świadków wypadku. Następnie spisuje Protokół powypadkowy, z którym Ciebie ma zapoznać, jeżeli się z nim zgadzasz to podpisujesz, jeżeli nie masz prawo wnieść do protokołu swoje uwagi.
Po sprostowaniu protokołu podpisujesz, następnie w ciagu 5 dni zatwierdza pracodawca. Po skończonym leczeniu, możesz wystapić o ubieganie się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wypłacane przez ZUS.
Co do dzwigania - przepisy Rozporządzenie Rady Ministrów a dnia 10 września 1996 roku w sprawie wykazu prac wzbronionym kobietom z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r
w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych Dz.U.26 poz.313 z 2000r.
Jeżeli coś nie jasne to pytaj.
pozdrawiam elżuniaTemat: wypadek w drodze do pracy czy już w pracy???
Jassssny gwint. 30 linijek poszło się kochać

Jeszcze raz.
W przepisach nie jest określone na czym ma polegać związek z pracą. Oznacza to, że może to równie dobrze być tzw. "związek miejscowy".
W orzecznictwie przyjęło się, że jeśli zdarzenie miało miejsce na terenie zakładu pracy to jest to wpp, jęli poza terenem to w drodze. Celowo posługuję sie starym pojęciem "zakład pracy" a nie "pracodawca", bo orzeczenia są stare, lub b. stare z okresu kiedy to często sprawy kończyły się sądzie bo od tego zależało czy jednorazowe odszkodowanie płaci ZUS czy pracodawca państwowy.Temat: Uraz podczas wykonywania pracy o umowe zlecenie
Jeżeli pracodawca odprowadza składke wypadkową to powinien rozpocząc postępowanie uznać, albo nie uznać zdarzenia wypadkowego sporządzić karte wypadku .
A wiąże sie to z tym w jakiej wysokości będziesz miał płacone chorobowe. Jeśli wypadek to dostaniesz chorobowego 100 %. I jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku. Ale z tego co wiem za skręcenie stawu skokowego ZUS (raczej lekarz orzecznik) Nic nie daje. Próbować można.
ElaTemat: Ile dostane odszkodow. i czy moge sie starac o rente?[fotki]
witam mam mały problemik znowu:)

jakiś czas temu złożyłem papiery do zusu i jednorazowe odszkodowanie czyli Wniosek taki co mi dała jedna pani i druk N-9 czy jakoś tak, i po dwóch tygodniach dostaje wezwanie na komisje lekarską ale i również dostaje druk N-9... to ja już nie rozumiem to po co ja składałem tamten druk razem z wnioskiem jak tutaj drugi otrzymuje i to samo mam miec wpisane>... w poprzednim druku lekarz który mnie leczył zaznaczył że rehabilitacja zakończona i leczenie też
to co mam dzwonić do ZUSu i wyjaśniać to.,..

czekam na odpowiedź pozdrawiam.Temat: Czy zawsze do ZUS-u?


czyli które sa to dokumenty
- N-9
- protokół powypadkowy
- zeznania świadka
- zeznania poszkodowanej


§ 1. 1. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie, zwany dalej "wnioskiem", do płatnika składek składa ubezpieczony lub uprawniony członek rodziny, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
2. Wniosek zawiera następujące dane identyfikacyjne:
1) płatnika składek: numery NIP i REGON, a w przypadku gdy płatnikowi nie nadano obu tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu;
2) ubezpieczonego: numery PESEL i NIP, a w przypadku gdy ubezpieczony nie posiada tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego albo paszportu.

§ 2. Płatnik składek, po otrzymaniu wniosku, kompletuje dokumentację niezbędną do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, w szczególności:
1) protokół powypadkowy;
2) prawomocny wyrok sądu pracy;
3) kartę wypadku;
4) decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej;
5) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się ubezpieczony;
6) odpis aktu zgonu - w przypadku zgonu osoby, która uległa wypadkowi przy pracy, lub u której stwierdzono chorobę zawodową.Temat: terminy ZUSu
Mam wątpliwość i pytanie do forumowiczów
Jaki jest termin dla ZUSu ustalenia, że Art. 9. 1. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości 100% podstawy wymiaru. (USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz. U. z dnia 28 listopada 2002 r.)

Wypadek miał miejsce w kwietniu, dokumentację (protokół + załączniki) przekazano w maju wraz z pismem, by ustalono 100%.
Zus się nie odezwał, mimo zapytań.
Poszkodowana zakończyła leczenie i rehabilitację, występuje do ZUS o ustalenie % uszczerbku a ten odmalowuje jej pismo, że odmawia skierowania do lekarza orzecznika z powodu uznania (przez ZUS) winy wyłącznej, tym samym pozbawiając ją świadczeń.
Będziemy pisać odwołanie do Sądu, bo taka jest droga

Kochani jest termin dla ZUSu , dostaje dokumentację i MUSI się ustosunkować ?
kiedyś było na pewno (10 lub 30 dni) a teraz szukam i nie mogę, diabeł ogonem przyslonił

Jak nie ma terminu to może wiecznie trwać ?
dziwi mnie, że ZUS czekał na wniosek o jednorazowe odszkodowanie, by ustalać winę wyłączną. Miał te same dokumenty od maja.

proszę o wszelkie informacje
MonikaTemat: wypadek w pracy:-) cd...
No proszę. I mamy jasność. Ewidentnie wypadek przy pracy (przynajmniej z punktu widzenia MIEJSCA wypadku).
Moim zdaniem mąż powinien wysłać pisemną prośbę o przeprowadzenie postępowania powypadkowego w związku z wypadkiem, któremu uległ wtedy i wtedy..... a ktory został nieprawidlowo zakwalifikowany jako wypadek w drodze do pracy. I poczekajcie na odpowiedź. Potem - jeśli nadal odpowiedź będzie odmowna - macie dwa wyjścia i wybór: albo zostawić sprawę jak jest i obejść się ewentualnym "smakiem" na kasę albo pójść z ta odpowiedzią do PIP, która być może wymusi na pracodawcy przeprowadzenie postępowania..... Ale - wybór należy do Was.
Poza tym - (tak na wszelki wypadek) nie podniecałabym się tym procentem uszczerbku na zdrowiu stwierdzonym przez PZU.
ZUS moze stwierdzic inaczej.... A - w razie uznania zdarzenia za WPP, sporządzenia Protokółu powypadkowego i przesłania do ZUSu wniosku o jednorazowe odszkodowanie to ZUS wzywa na Komisję i określa uszczerbek na zdrowiu w celu wypłaty ewentualnego świadczenia.
PowodzeniaTemat: Wypadek a praca na umowę zlecenie
Witam kolegów i kolezanki.
Mam nadzieje że pomożecie świeżo upieczonemu i podpowiedzie mi w pewnej kwestii...
Mianowicie chciałem zapytac jakie świadczenia przysługuja pracownikowi zatrudnionemu na umowe zlecenie, czy tez umowę o dzieło, który uległ wypadkowi?

Czy takie same jak w przypadku wypadku przy pracy, świadczonej na podstawie
umowy o pracę ?

Czy przysługuje jednorazowe odszkodowanie ?

W ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy jest napisane ze za wypadek przy pracy uwaza się tez zdażenie [podczas wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecebnia lub umowy o świadczenie usług , do której zgodnie z KC stosuje sie przepisy dotyczące zlecenia...

Chciałbym rozwiac wątpliwosci, więc proszę o pomoc i poradę...Temat: N9
Nie bardzo wiem o co Ci chodzi, ale moze o to, czy to my, bhpowcy wysylamy poszkodowanemu czysty druk N9?
Nie musimy. Ale.....
Ja, jak wysylam zatwierdzony protokol to razem z nim wysylam informację co dalej moze zrobic poszkodowany jesli bedzie chcial starac sie o jednorazowe odszkodowanie + druk wniosku + N9.
Bardzo proszę, załączam (juz chyba kiedys załączalam?), moze sie komus przyda.Temat: Czy zawsze do ZUS-u?

wypełniony przez lekarza "prowadzącego" druk Z-9, na którym wyraźnie musi być zaznaczone zakończenie leczenia.

niektóre ZUS-y wymagają wpisu przez lekarza na N9

...zakonczenie leczenia i rehabilitacji.

Jeszcze raz : dokumentację powypadkowa wysyłamy do ZUS-u tylko wtedy, gdy poszkodowany ubiega się o jednorazowe odszkodowanie.

ElaTemat: wypadek w pracy
Po pierwsze to macie niezły bałagan w szkoleniach ale to nie twoja wina i sprawa ...
Napisz oficjalne zgłoszenie do pracodawcy o sporządzenie dokumentacji wypadku przy pracy . a reszta na tej podstawie się wyjaśni .... oczywiście jeśli wypadek zostanie uznany za wypadek przy pracy to masz pełne prawo ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie ....
a swoją drogą to gratuluję Twojemu pracodawcy wiedzy w zakresie byhypy ....Temat: wypadek ucznia

A kto może być świadkiem ? Też musi być dwóch świadków ? I gdzie potem te papiery się wysyła ? Ma ktoś może profesjonalnie wypełniany taki jeden protokół, którym chciałby się pochwalić ? Chodzi mi o treść. Mam troche kłopot z napisaniem.
Tylko ten co może powiedziać coś w sprawie wypadku - świadek.
Zdarza się ,że nie ma świadków zdarzenia.
Papiery? masz chyba na myśli protokół powypadkowy, nigdzie się nie wysyła, no chyba, że po zakończeniu ewentualnego leczenia i rehabilitacji osoby poszkodlwanej. do ZUSu łącznie z drukiem N9 (zaświadczenie o stanie zdrowia) i wnioskiem o wysłanie dokumentacji do ZUS celem ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie.
Jeden egzemplarz dla pracownika poszkodowanego(protokołu) i jeden pozostaje u pracodawcy, przechowywany 10 lat.
Profesjonalny protokół?? Ja chwalić się nie chcęTemat: Pytanie - przeszkody w sporządzeniu protokołu powypadkowego
Tak zrobimy,tylko w wyjaśnieniach poszkodowany i świadek stwierdzili ,że był telefon do pracodawcy zaraz po wystapieniu urazu,faktem ,ze pracodawca był poza miastem i poszkodowana sama zorganizowała sobie przewóz do szpitala.Wyjaśnienia spisane ,podpisane ,głupio tak prosić o zmiane wyjasnień,dlatego pomyslałem ,że moze jakaś sensowna przeszkodę podać,żeby ZUS nie dopatrzył się jakichś merytorycznych błedów,poszkodowana wystapi o jednorazowe odszkodowanieTemat: wypadek w pracy
miejscowość, data

Nazwisko i imię poszkodowanego

Ulica

Kod pocztowy - miejscowość

Do

nazwa zakładu pracy – płatnik składek

ulica

kod pocztowy, miejscowość

WNIOSEK
O JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE

Proszę o skierowanie do lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu w związku ze zdarzeniem wypadkowym z tytułu:

&middot; przy pracy z dnia*

&middot; zrównanego z wypadkiem przy pracy z dnia*

&middot; w drodze do pracy z dnia*

&middot; w drodze z pracy z dnia*

PŁATNIK SKŁADEK

Numer NIP

Numer REGON

Gdy płatnikowi nie nadano numeru NIP lub REGON wypełnić jedną z poniższych pozycji:
Seria i nr dowodu osobistego

Seria i numer paszportu

UBEZPIECZONY

Numer PESEL

Numer NIP

Gdy ubezpieczony nie posiada numeru PESEL lub NIP wypełnić jedną z poniższych pozycji:
Seria i numer dowodu osobistego

Seria i numer paszportu

Nazwisko i imię ubezpieczonego lub uprawnionego członka rodziny podpis

to z programu jaki posiadam :):) ale często stosuje swój wniosek który zamieściłam wcześniej :)Temat: Zdradzona Polska
Ani nie na temat (przynajmniej nie widać tego z wypowiedzi, stąd może lepiej nowy temat), a i w granicach czasowych (forum) mieści się tyle o tyle..
Austria została neutralna za Chruszczowa dopiero w ramach "polityki odprężenia" (powiązane z nadzieją na odciągnięcię RFN od NATO) i tworzeniem strefy neutralnej. Austria wypłaciła też jednorazowe odszkodowanie (150mln dol) ZSRR w zamian za jego rezygnacji z udziału w przemyśle. W 1955 4 mocarstwa podpisały też traktat państwowy z Austrią.

pzdr..Temat: Prawo pracy
5. ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy:

ustawa z dnia 13.07.2006 o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niezypłacalności pracodawcy powołuje instytucję "funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych", składkę ustala ustawa budżetowa.

W razie niewypłacalności pracodawcy pracownikowi przysługuje z tego funduszu:
-jednorazowe odszkodowanie pieniężne z tytułuwypadku przy pracy lub chorobie zawodowej
-wynagrodzenie za pracę
-wynagrodzenie za niezawiniony przestój
-zasiłek chorobowy
-świadczenie wyrównawcze
Przysługują one za okres nie dłuższy niż 3 miesiące
Temat: Ptanie
"Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:
+ zasiłek chorobowy,
+ świadczenie rehabilitacyjne,
+ zasiłek wyrównawczy,
+ jednorazowe odszkodowanie,
+ renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa,
+ renta rodzinna,
+ dodatek pielęgnacyjny,
+ dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej,
+ pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. "

--takie oto mamy świadczenia.. także ze stronki ZUSTemat: wypadek a umowa zlecenie
czyli tak1) pracodawca powołuje zespół2) zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadka (druki jak przy protokole), zaświadczenie lekarskie 2)karta wypadku 3) wniosek o jednorazowe odszkodowanie poszkodowanego + n9 i całość do zus-u czy tylko kartę wypadku i n9? dawno nie robiłam umowy zlecenia i pozapominałam jak to byloTemat: wypadek w drodze z pracy w 2002 r.

W trakcie zbierania materiałów do rozprawy w Sądzie Pracy okazało się m.in., że w październiku 2002 r. nasza Podopieczna miała wypadek w drodze z pracy - jechała na rowerze i została potrącona przez samochód (wina po stronie kierowcy). O wypadku zawiadomiła zakład pracy matka Podopiecznej - ona sama była w szpitalu. Zakład pracy nie podjął żadnych czynności dotyczących bhp.

Witam,

poniewaz wypadek wydarzył sie w okresie, kiedy obowiazywały inne przepisy (np. chorobowe 100% płatne przez ZUS, jednorazowe odszkodowanie oraz ewentualna renta tzw. wypadkowa) mysle, ze nalezałoby zwrócić sie o pomoc do prawnika.

pozdrawiam,
DanaTemat: Postępowanie powypadkowe na uczelni
I jeszcze jedno pytanie odnośnie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku (słuchacza). Jeden egzemplarz (podpisany, zatwierdzony) wraz z resztą dokumentacji (przesłuchania) otrzymuje poszkodowany, drugi jest przechowywany przez przez pracodawcę przez 10 lat. Po zakończeniu ewentualnego leczenia i rehabilitacji osoby poszkodowanej (w tym przypadku słuchacza) jest przekazywany na jego wniosek, łącznie z drukiem N9, do ZUS-u celem ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie. Jeśli się mylę proszę o sprostowanie. W przypadku studenta będzie to ZUS czy inny ubezpieczyciel w którym ubezpieczony jest słuchacz?Temat: ZUS ZLA a wygaśnięcie umowy o pracę

A ja bym wpisała liczbę dni niezdolnosci do pracy wiadomych mi w momencie sporządzania SKW. Czyli tych, ktore widnieja na zaśw. dostarczonych pracodawcy. Nawet jesli ostatnie byly juz poza zatrudnieniem.

pod warunkiem, ze traktujemy go dalej jako pracownika......


Przechowuję ją zgodnie z prawem i jak pracownik (były) zlozy wniosek o jednorazowe odszkodowanie + N9 postepuję jak w przypadku pracownika. Dołączam dokumentację i przesyłam do ZUS. Dopiero wtedy.
_________________


dokumentacja juz jest w ZUS-ie (maja obowiązek przekazywac do innych działów)i były pracodawca nic juz nie robi

czesto mam takie przypadki (czasem krzyki i straszenia, ale ja odporna jestemTemat: Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
No nie. Naraze Ci sie znowu, Tytoten, ale nie zmilczę.
Bo wprowadzasz bhpowska mlodziez w blad.

MOZESZ sobie wysylac do ZUSu co Ci sie zywnie podoba.
I niech sie ZUS z tym buja.
ale - NIE MUSISZ.

Bo nie wynika to z zadnych przepisow (taki MUS). (oczywista oczywistosc, ze mowimy tu o firmach >20)
Dopiero jesli poszkodowany wnioskuje o jednorazowe odszkodowanie to powstaje onże MUS.

I tyle.

To gwoli tego, zeby adepci mieli jasnosc kiedy TRZEBA wyslac, a kiedy sie wyCHADZA przed szereg....Temat: Obowiązek zgłoszenia wypadku do zusu
Lewy4 czytam Twoje pytanie i nie bardzo rozumie o co Tobie chodzi, ale jest piątek, może już nie bardzo funkcjonuję.

Obowiazkiem pracodawcy jest zgłoszenie wypadku ciężkiego, śmiertelnego
i zbiorowego do PIP i Prokuratury.

Ja w kadrach potwierdzam, że był wypadek przy pracy Protokół Nr.....
Zatwierdzony w dniu....

Przygotowuję dokumentacje wypadkową do wysłania do ZUS jeżeli pracownik złożył wniosek, że chce się ubiegać o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

pozdrawiam życzęmiłego wypoczynku elżuniaTemat: Poradnia specjalistyczna( psychiatra)
Robie dokumentację. Uznaję za WPP. Poszkodowana nie występuje o jednorazowe odszkodowanie. W takim przypadku:
1. Poszkodowana dostaje 100% za zwolnienie lekarskie, czy dokumentację wysyłam do ZUS? Jeśli ZUS uzna, że nie jest to wypadek przy pracy to informuje o tym zakład by ten zmienił na 80%?
2. Czy jeśli nie uznam za WPP to czy dokumentację taką wysyła się do ZUS?
N9e chodzi już o ten przypadek. Pytam, gdyż nigdy powyższych przypadków nie miałem i nie wiem jak miałbym się zachować.
Czy mogę liczyć na odpowiedź bardziej doświadczonych w tej materii, którzy przerobili wszystkie przypadki Wypadków od A do Z?Temat: Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku


§ 1. 1. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie, zwany dalej "wnioskiem", do płatnika składek składa ubezpieczony lub uprawniony członek rodziny, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

No tak. Ale my tu roztrząsamy przypadek co z dokumentacją jeśli poszkodowany nie złożył żadnego wniosku. Wysyłamy czy chowamy do szuflady?Temat: Wypadek przy pracy a koniec zatrudnienia
niepotrzebnie wczesniej przekazaliscie dokumentacje do ZUS ale skoro juz się stało należy napisać pismo do zus i przesłać tam wniosek pracownika (wniosek o jednorazowe odszkodowanie) + orzeczewnie o stanie zdrowia - o zakończonym leczeniu no i tyle

mam nadzieje ze zostawiliscie jeden egzemplarz w firmie bo nalezy przechowywac go przez 10 latTemat: Wniosek o jednorazowe odszkodowanie
Pracownik chce sam przeslac do ZUS wniosek o jednorazowe odszkodowanie wraz z dokumentacja powypadkowa. Jak powinien wygladac taki wniosek? Ma ktos jakis wzor??
PozdrawiamTemat: Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
Jeśli pracownik złoży wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS wtedy do dokumentacji dołączasz 1 egz. protokołu. Natomiast jeżeli poszkodowany nie zechce ubiegać się o odszkodowanie, nie musisz wysyłać do ZUS.Temat: Odszkodowanie?!
Czy pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy i ma tylko stłuczenie kostki nogi otrzyma jednorazowe odszkodowanie?!Jaka to może być kwota?!Pytam z czystej ciekawości.Temat: Druk N-9
Volt (wg mojej wiedzy) to na wniosek poszkodowanego ( lub jego pełnomocnika) możesz wysłać dokumenty o jednorazowe odszkodowanie. Jest to roszczenie pracownicze ( 3 lata) i wypłata odszkodowania nie nastepuje z mocy prawa.
Pozdrawiam,
DanaTemat: Czy należy się odszkodowanie za wypadek w drodze z pracy?
Za okres niezdolności do pracy przysługuje ci wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, a za 34 dzień -w roku kalendarzowych- zasiłek chorobowy.
Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje, ponieważ zdarzenie nie miało miejsca w pracy.
Temat: Wypadek pod wpływem alkoholu
Dziekuję ewanio, właśnie nie byłam pewna czy jednorazowe odszkodowanie też. Pozdrawiam.Temat: Wypadek osoby zatrudnionej na umowe zlecenie
Czy osoba podejmująca prace wyłącznie na umowe zlecenie może starać się o jednorazowe odszkodowanie od ZUS-u, jeśli tak gdzie znajde podstawe prawną na ten temat ??Temat: N-9
zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, można składać ubiegając się o:
- świadczenie rehabilitacyjne
- rente okresową
-jednorazowe odszkodowanie
- itp.Temat: wypadek w pracy
Szukałam pisma ZUS w sprawie wniosku o jednorazowe odszkodowanie pracownika, które otrzymałam powołujące się na przepisy.
Jest to rozporzadzenie i ustawa , które przywołała Ewania , więc nie będę powtarzać.
pozdrawiam elżuniaTemat: Ptanie
Nie mogą ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS i chyba tylko o to świadczenieTemat: Zwrot kosztów.

zwrócić koszty leczenia
koszty leczenia to może pokryć co najwyżej NFZ. Pracodawca nalica świadczenie w wysokości 100% za czas zwolnienia lekarskiego a ZUS wypłaca jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, jeśli takowy wystąpi. To wszystko.Temat: Postępowanie powypadkowe na uczelni

jest przekazywany na jego wniosek, łącznie z drukiem N9, do ZUS-u celem ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie.

po co czy "za studenta" oprowadzana jest składka wypadkowa, a moze ten student jest pracownikiem uczelniTemat: Nie uznany wypadek przy pracy
witam po długich bojach sąd mi przyznał jednorazowe odszkodowanie z zus za wypadek przy pracy czy to się wiąże od razu z wyrównaniem za zwolnienie lekarskie i uznanie wypadku w pracyTemat: ???
Powoli!!!
Wniosek do ZUS wraz z protokołem ustalenia przyczyn i oklolczności wypadku wysyła pracodawca, w przypadku ubiegania się pracownika o jednorazowe odszkodowanie. I to tylko wtedy, gdy pracownik o to wnioskuje!!!Temat: Karta wypadku i zus.
Dzięki,czyli lepiej wysłać. Jeszcze jedno pytanie. Jeśli taki pracownik( umowa zlecenie)nie chce starać się o jednorazowe odszkodowanie, muszę wysłać papiery do zus-u?Temat: Choroba zawodowa, jakie świadczenia dla emeryta?
Jestem na emeryturze od kilku miesięcy staram się o uznanie choroby zawodowej
gdy zostanie uznana na jakie świadczenia mogę liczyć ,jednorazowe odszkodowanie
Czy dodatkową rentę do emerytury.

Proszę o odpowiedzTemat: Nie chce do orzecznika
Poszkodowana, mając uznany za wpp wylew nie chce starać się o jednorazowe odszkodowanie z zus. czy mam od niej na tę okoliczność odebrać oświadczenie na piśmie? A jeżeli tak, to jak powinno wyglądać?Temat: Procedura powypadkowa
dziękuję Elu:)

a co z wnioskeim o jednorazowe odszkodowanie też je sie wysyłaTemat: Procedura powypadkowa
Aś , ja robię tak, ze poszkodowany wypełnia przy mnie wniosek podczas zapoznawania się z protokołem powypadkowym.

aby mieć 100% pewnosci mówimy o wniosku o jednorazowe odszkodowanie które umiesciłam ja i TyTemat: 1
Tak, dość głośno było chyba 2 lata temu gdy na terenie parafialnego cmentarza konar spadł na kobiete.. kościół płaci rente i chyba też jednorazowe odszkodowanie rodzinie.. a głośno było bo kasa była wielka... której nie mieli.
Ale może ktoś ma lepszą pamięć...Temat: zgłoszenie do ZUS
Witam. mam małe pytanko. Jeśli poszkodowany nie bnedzie ubiegał sie o jednorazowe odszkodowanie z ZUS to czy nalezy wysłac całą dokumentację? ( protokół ) i czy w kazdym przypadku wypadku przy pracy, nawet drobnym należy sporządzic karte statystyczna?Temat: Wypadek przy pracy - nawrót dolegliwości.

Jeżeli ponowny wniosek do ZUS o jednorazowe odszkodowanie to kto składa, zakład pracy czy pracownik osobiście ??

Zakład pracyTemat: Ile dostane odszkodow. i czy moge sie starac o rente?[fotki]
aktualnie dostaje chorobowe z ZUSu,juz wsumie moge ruszać palcami:) drutów już niemam jescza rana sie goi . i wlasnie pytanie czy moge sie starac o te jednorazowe odszkodowanie w PZUTemat: Wypadek przy pracy - nawrót dolegliwości.
Jeżeli ponowny wniosek do ZUS o jednorazowe odszkodowanie to kto składa, zakład pracy czy pracownik osobiście ??Temat: wysylac??
czy w przypadku gdy pracownik nie zdecydowal sie na ubieganie sie o jednorazowe odszkodowanie zwiazane w wpp nalezy przeslac do zus dokumentacje wypadkowa??Temat: Prawo - dotyczące wypadków przy pracy
No, nabiję se kolejnego posta . I powtórzę TU, co wkleiłam TAM

2008-02-04 13:42 Źródło: Twoja-Firma.pl
Odszkodowanie nie ulega przedawnieniu

Zdaniem Sądu Najwyższego roszczenie o jednorazowe odszkodowanie z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ma charakter ubezpieczeniowy, a nie pracowniczy, dlatego też nie można mówić o jego przedawnieniu.

W rozpatrywanym przez sąd sporze Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił Krystynie P. przyznania jednorazowego odszkodowania z tytułu śmierci męża.

"Orzeczeniem z 30 października 1998 r. lekarz orzecznik ZUS ustalił związek pomiędzy śmiercią Zdzisława P., a chorobą zawodową, na którą cierpiał ubezpieczony. Decyzją z 5 listopada 1998 r. organ rentowy przyznał wnioskodawczyni rentę rodzinną po zmarłym. Krystyna P. złożyła w 2006 roku wniosek o jednorazowe odszkodowanie, twierdząc, że dopiero wtedy dowiedziała się o orzeczeniu lekarza" - czytamy w "Gazecie Prawnej".

"ZUS odmówił przyznania odszkodowania, bo roszczenie uległo przedawnieniu. Tak samo orzekł sąd I instancji. Natomiast sąd II instancji wskazał, że w sprawie o jednorazowe odszkodowanie na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 1983 r. nr 30, poz. 144 z późn. zm.), datą wymagalności roszczenia było powzięcie wiadomości o szkodzie. (...) Sąd stwierdził, że wynika to z art. 291 par. k.p., który ustanawia trzyletni termin przedawnienia roszczeń pracowniczych, także tych z ustawy wypadkowej. Wnioskodawczyni złożyła skargę kasacyjną" - informuje "Gazeta Prawna".

"Sąd Najwyższy uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu sąd wskazał, że obecnie obowiązująca ustawa wypadkowa z 30 października 2002 r. (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.) w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5 jednoznacznie wskazują, że jednorazowe odszkodowanie nie podlega przedawnieniu. Jednak nowa ustawa znajduje zastosowanie tylko do spraw o świadczenia z tytułu wypadków przy pracy, które nastąpiły po 1 stycznia 2003 r. (...) Oznacza to, że roszczenia o jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, także tych, które miały miejsce w starym stanie prawnym, nie mają charakteru pracowniczego, ale ubezpieczeniowy, i nie podlegają przedawnieniu (sygn. akt II UK 23/07)" - pisze "Gazeta Prawna".

Więcej na temat w "Gazecie Prawnej", w artykule Marii Sankowskiej pt. "Odszkodowanie za wypadek przy pracy nie ulega przedawnieniu".

Nie przedawnia się termin zgłoszenia WPP ani nie przedawnia sie sie roszczenie o jednorazowe odszkodowanie.Temat: Roszczenie o jednoraz.odszk.z tyt.WPP nie przedawnia się!
2008-02-04 13:42 Źródło: Twoja-Firma.pl
Odszkodowanie nie ulega przedawnieniu

Zdaniem Sądu Najwyższego roszczenie o jednorazowe odszkodowanie z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ma charakter ubezpieczeniowy, a nie pracowniczy, dlatego też nie można mówić o jego przedawnieniu.
W rozpatrywanym przez sąd sporze Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił Krystynie P. przyznania jednorazowego odszkodowania z tytułu śmierci męża.

"Orzeczeniem z 30 października 1998 r. lekarz orzecznik ZUS ustalił związek pomiędzy śmiercią Zdzisława P., a chorobą zawodową, na którą cierpiał ubezpieczony. Decyzją z 5 listopada 1998 r. organ rentowy przyznał wnioskodawczyni rentę rodzinną po zmarłym. Krystyna P. złożyła w 2006 roku wniosek o jednorazowe odszkodowanie, twierdząc, że dopiero wtedy dowiedziała się o orzeczeniu lekarza" - czytamy w "Gazecie Prawnej".

"ZUS odmówił przyznania odszkodowania, bo roszczenie uległo przedawnieniu. Tak samo orzekł sąd I instancji. Natomiast sąd II instancji wskazał, że w sprawie o jednorazowe odszkodowanie na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 1983 r. nr 30, poz. 144 z późn. zm.), datą wymagalności roszczenia było powzięcie wiadomości o szkodzie. (...) Sąd stwierdził, że wynika to z art. 291 par. k.p., który ustanawia trzyletni termin przedawnienia roszczeń pracowniczych, także tych z ustawy wypadkowej. Wnioskodawczyni złożyła skargę kasacyjną" - informuje "Gazeta Prawna".

"Sąd Najwyższy uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu sąd wskazał, że obecnie obowiązująca ustawa wypadkowa z 30 października 2002 r. (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.) w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5 jednoznacznie wskazują, że jednorazowe odszkodowanie nie podlega przedawnieniu. Jednak nowa ustawa znajduje zastosowanie tylko do spraw o świadczenia z tytułu wypadków przy pracy, które nastąpiły po 1 stycznia 2003 r. (...) Oznacza to, że roszczenia o jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, także tych, które miały miejsce w starym stanie prawnym, nie mają charakteru pracowniczego, ale ubezpieczeniowy, i nie podlegają przedawnieniu (sygn. akt II UK 23/07)" - pisze "Gazeta Prawna".

Więcej na temat w "Gazecie Prawnej", w artykule Marii Sankowskiej pt. "Odszkodowanie za wypadek przy pracy nie ulega przedawnieniu".[color=006699][/color]
Strona 1 z 3 • Wyszukano 167 postów • 1, 2, 3
Szablon by Sliffka